iPhone 8 padec v vodo

iPhone 8 padec v vodo

Med karanteno smo na servis prejeli iPhone naše stranke, kateri je po nepazljivosti zdrsnil v vodo. Stranka nas je obvestila, da se telefon ne odziva na polnjenje in ne daje nobenih znakov življenja. Ko smo napravo prejeli po pošti smo se lotili popravila oz diagnostike iPhona.

Napravo smo odprli in se lotili ocene poškodb naprave. Najprej smo se lotili demontaže zaslona iz ohišja, da preverimo kakšno je stanje notranjih komponent iPhona. Zaslon smo demontirali in se lotili odstranjevanja matične plošče.

 

Na matični plošči je bilo kar nekaj predelov vidno oksidiranih zaradi kontakta z vodo, zato smo najprej matično ploščo dali na čiščenje v ultrazvočno kopel. Po čiščenju v UV kopeli smo se lotili meritev z multimetrom. Ugotovili smo da je linija PP_VDD_MAIN v kratkem stiku. 

Pod mikroskopom preverimo vse komponente, ki so na tej liniji, da vidimo če je možno vizualno ugotoviti katera komponenta je oksidirana. Ker je na tej liniji več komponent oksidiranih smo se odločili, da preko te linije spustimo tok in s termalno kamero preverimo katera komponenta se najbolj segreje - na ta način lahko hitro ugootvimo na kateri komponenti je kratek stik, saj pod termalno kamero zažari. 

Najdemo komponento, ki povzroča kratek stik na matični plošči telefona in jo odstranimo, ter nadomestimo z novo. Preverimo z multimetrom, če smo odstranili kratek stik - ker linija ni več prekinjena se lotimo testiranja prekinitev drugih linij. V tem primeru ugotovimo da prekinitve na drugih linijah ni. 

Matično ploščo priklopimo na napajanje in preverimo delovanje naprave. Ugotovimo, da k sreči drugih napak na napravi ni - le ta ki smo jo že odpravili. 

Obvestimo stranko o poteku in uspehu popravila. 

Ostali zapisi: