Menjava zaslona ali stekla na iPhonu?

Menjava zaslona ali stekla na iPhonu?

Menjava stekla ali celotnega zaslona iPhona? To vprašanje na našem servisu prejmemo velikokrat. Na iPss zagovarjamo, da mora biti storitev popravila iPhona izvedena popolno

Veliko servisnih ponudnikov nudi tudi menjavo stekla na iPhonu, kar v praksi pomeni, da se iz vašega obstoječega razbitega iPhona demontira zaslon, ter razstavi komponente, ki so na zaslonski enoti (slušalka, sprednja kamera, home tipka, vijaki). Iz razbitega zaslona je potrebno odstraniti okvir na katerega je steklo zaslona zalepljeno - že pri tem postopku je potrebno termično obdelavati zaslon, da se lepilo okvirja zmehča - kar lahko vpliva na delovanje samega zaslona kasneje ali razbarvanje osvetlitvenega panela zaslona. 

Sledi odstranjevanje razbitega stekla na zaslonu - kar se ponovno termično obdeluje. Steklo se položi na ogrevano površin in odstranjuje s pomočjo tanke žice - pri tem postopku lahko največkrat pride do poškodbe zaslona in je potrebna menjava celotnega zaslona na iPhonu.

Po odstanjem razbitem steklu je potrebno zamnjati polarizator. Plarizator se odstranjeje z vročim rezilom - kar pomeni, da se z vročim rezilom pritiska na sam LCD iPhona. 

Vsi zgoraj opisani postopki ne vplivajo na uporabnika v kolikor so opravljeni korektno. Največja težava nastopi v sledečih postopkih.

Iz zaslona je potrebno očistii ostanke lepila, kar se odstranjuje z nevarnimi kemikalijami v tekoči obliki in rezilom. Pri čiščenju velikokrat prihaja do preliva čistila preko roba zaslona, kar se vizualno lahko pozna na osvetlitvenem panleu zaslona iPhona. V kolikor pride do tega je potrebno panel zamenjati - pri menjavi panela pa imamo več vrst oz kvalitet panelov, ki se vgradijo. Sledi nanos novega polarizatorja in sloja OCA (optical clear adhesive) lepila, ter namestitev stekla preko lepila. Za namestitev stekla se uporabljajo vlitki, da se steklo pravilno namesti. Pri vlitkih pa je ponovno lahko težava, če so slabše kvalitete se lahko steklo namesti postrani ali pa zamaknjeno. Pri namestitvi polarizatorja, lepila in stekla je potrebno delati v brezprašnem prostoru - dust room, kar večina servisov, ki izvaja tovrstne menjave stekla ne uporablja. Pri nanosu stekla in spodnjih komponent v veliko primerih uhaja prah in drobni delci, kar se kasneje na zaslonu vidi in je običajno zelo moteče.

Na našem servisu smo investirali v najnovejša orodja za menjavo stekel, vendar opažamo, da ni možno izvesti stroitve na najvišjem možnem nivoju - kot je opravljeno tovarniško zato tovrstno storitev ne nudimo in ne priporočamo.

Običajno je menjava stekla nekaj cenješa kot menjava celotnega zaslona venar pa s časom običajno pri zamenjanih steklih začne odstopati okvir na katerega je steklo lepljeno saj se pri menjavi uporablja termično lepilo pri zaslonih, ki jih vgrajujemo mi pa se uporablja cold press način. 

V praksi pa opažamo, da pri zaslonih na katerij je bilo menjano steklo pri poškodbah dosti prej odpove LCD zaslon iPhona, kot pa pri zaslonih ki so menjani v kompletu.

 

Ostali zapisi: