Na servis iPhonov in vgrajene dele nudimo 90 dni garancije. Garancijo iPhona obvezno uveljavljate z računom.

Garancije ne upoštevamo v slednjem primeru:

  • malomarnega ravnanja
  • pri nastanku okvar nastalih zaradi nepravilne uporabe
  • mehanske poškodbe
  • okvar v primeru višje sile
  • pri izrabi obrabljivih delov
  • pri nastanku okvar kontakta z vodo

Aprati, ki so bili v stiku s tekočino NIMAJO GARANCIJE na popravilo. Garancije ne upoštevamo pri nastanku okvar nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile.

V primeru pošiljanja naprav na servis je stranka dolžna pravilno in varno napravo odpremiti. Stroške pošiljanja reklamiranega blaga krije kupec. Ponudnik krije stroške pošiljanja reklamiranega blaga.